سینما | رشته‌ای  بسيار  شگفت‌انگيز
در ادامه بخوانید
در این قسمت شما را با رشته ی جذاب با پیشرفت های شگفت انگیز سینما آشنا می کنیم.

ديگر نگاه به سينما متوقف به يك نور، صدا، حركت نيست، كات زدن و سكانس بندی فيلم‌ها گرچه عبارت‌های ساده و ماندگار سينما است، اما اين رشته علمی علوم بسياری را ، كه برخی از آن علوم آنقدر وارد حوزه‌های تخصصی می شوند كه در نگاه اول ارتباطشان با سينما دور از ذهن می نمايد، در بر می گيرد.

سينما صنعتی پولساز و صاحب نام شده. مجموعه 4 گرايش كارگردانی - فيلم نامه‌نويسی - تدوين و فيلمبرداری اركان اصلی آن هستند. 

دارا بودن شمّ هنری، استعداد و علاقه همچنين تجربيات هنری ، علاقه و استعداد ذاتی به تئاتر جزء عوامل تعيين كننده و بی بديل اين رشته هستند. 
بيشتر مايليم كه به معرفی افرادی بپردازيم كه می خواهند اين رشته را انتخاب نمايند تا خود رشته. ولی به هرحال اطلاعات عمومی هنر، آشنائی با عكاسی، داشتن قدرت بيان خوب، روحيه اجتماعی قوی، خلاقيت ذهنی بالا همچنين تسلط بر زبان و ادبيات فارسی بخصوص در گرايش فيلم‌نامه‌نويسی از عوامل مهم در انتخاب اين رشته است.

ضريب دروس خلاقيت نمايش 4 و خلاقيت تصويری و تجسمی 2 است.

امیدواریم بطور خلاصه توانسته باشیم شما را با رشته ی سینما آشنا کنیم.


برچست ها :