رشته ی موزه داری


در ادامه بخوانید

موزه داری یکی از زیرشاخه های رشته هنر است. شما را با رشته موزه داری آشنا می کنیم.

و‌‌ظيفه ما معرفي اين رشته است و وظيفه شما زحمت درس خواندن و احترام به علاقه خودتان، در پايان اين علاقه شماست كه زندگي مادی و معنوی شما را تامين می كند‌ نه تبليغات ناقص و جهت دار. هر رشته‌ ‌ای در كنار رشته های ديگر مي تواند همه نيازهای ما را تامين كند و شناخت اينكه ما به چه چيزهایی نياز داريم يسيار مشكل و البته دست يافتنی است.

ما به هويت تاريخی نياز داريم تا بتوانيم فرهنگ، زبان و آداب و رسوم و باورهای اعتقادی خود را كه برای ما شادابی و اعتماد به نفس می آورد، حفظ كنيم. 
بخشی از حفظ اين هويت به گذشته ما مربوط می شود كه اين گذشته در دو قسمت كتاب ها و موزه ها نگهداری می شود. 

مطالعه و نگهداری علمی آثار باستانی و شيوه‌های جذب يك ملت به سمت گذشته ی با ارزش يك كار زيبا و البته مشكل است. 

اين رشته ارتباط وسيعی با تاريخ، باستان‌شناسی، مرمت آثار و احياء بناهای تاريخی دارد. 
پذيرش دانشجو در اين رشته بصورت نيمه متمركز است و از پذيرفته شدگان آزمون اختصاصی به عمل می آيد.

امیدواریم بصورت کامل با لین رشته آشنا شده باشد. در بخش های دیگر به رشته های دیگر و همچنین این رشته می پردازیم.


برچست ها :