رشته ی مجسمه سازیدر ادامه بخوانید
مجسمه سازی، هر آنچه لازم است درمورد این رشته بدانید را به شما می گوییم.

زمان زيادی از درگيری های لفظی و بحث‌های مفصّل در خصوص حلال يا حرام بودن مجسمه سازی مي‌گذرد. با همه آنچه اتفاق افتاده رونق اين رشته از نو پايه ريزی شده و با استفاده از مجسمه و تغيير در جهت استفاده از اين هنر، در راه رشد و تعالي افكار انسان ساز آن مجسمه سازی را پس از افت شديد به صحنه آورده است. 

مجسمه‌ها در آئين بزرگداشت مشاهير علوم و ادب، يادآوری خاطرات جنگ تحميلی و بسياری از امور علمی و فرهنگی برای خود حرف دارند. 
دانش‌آموزی می تواند در اين راه موفق شود كه علاوه بر علاقه درونی قدرت تجسّم مطلوب ، از سلامتی جسمی خوب در دست‌ها برخوردار باشد.
درك عمومی هنری 2 و خلاقيت تصويری و تجسمی 4 ضرايب دروس اين رشته هستند. رياضی، ترسيم فنی، خواص مواد، خلاقيت نمايشی، خلاقيت موسيقی ضريب 1 را درارست.


برچست ها :