رشته مرمت و احیاء بناهای تاریخی
در ادامه بخوانید
در این بخش شما را با رشته ی مرمت و احیاء بناهای تاریخی آشنا می کنیم.

از آنجایی که مطالعه، حفاظت، مرمت و احيای بناها، مجموعه ها، محوطه ها و بافتهای تاريخی عرصه های مسکونی کشور ضرورت دارد، معماران و مهندسينی که در اين امر فنی، فرهنگی و هنری مهارت دارند بايد مانند يک معمار و هنرمند اشراف و تسلط لازم را بر ابعاد تخصصي و مفاهيم امروزی حرفه خود داشته باشند. 

ضمن اينکه نظری هوشيارانه و عالمانه به گذشته داشته باشند فارغ التحصيلان اين رشته در واقع مهندسين معماری خواهند بود که مياموزند چگونه امروز را با بهره گيری از تجربيات گذشته برای آينده بسازند. افرادی خواهند بود که پلی بين معماری گذشته و آينده می توانند ايجاد کنند. اين افراد تاريخ را بايد خوب بشناسند و قادر باشند آثار تاريخی را تجربه و تحليل کرده و بخوانند و مفاهيم و ارزشهای آن را استخراج و هوشيارانه بکار گيرند. و با بيانی امروزی به جامعه معرفی نمايند. از اين رو سه مرحله آموزشی را بايد طی کنند:
1- شناخت مبانی و بيان معماری امروز و کارآموزی آن
2- شناخت مبانی و بيان معماری گذشته و کارآموزی آن
3- شناخت چگونگي حفاظت و عرضه ارزشهای معماری گذشته در متن زندگی امروز و کارآموزی آن
در دوره کارشناسی تاکيد مرحله سوم می باشد که جنبه های اجرایی در آن بيشتر لحاظ می شود. در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای اين رشته مکث کافی در مراحل اول و دوم که جنبه های تجربه و تحليل و تحقيقاتی بيشتری دارد خواهد شد. که در جای خود در آينده مطرح خواهد گرديد. دوره کارشناسی مرمت و احيای بناهای تاريخی يکی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن تربيت کارشناسان و متخصصين متعهد و آشنا به شيوه های پيشرفته مطالعه، مرمت و احيای مجموعه ها و بافت های تاريخی ارزشمند کشور است. فارغ التحصيلان اين رشته با کارآیی و دانش نظری و علمی می توانند نيازهای کشور را در امر نگهداری و مرمت و احيای علمی ميراث گرانبها و تاريخی برطرف نمايند.
حداقل طول دوره کارشناسی مرمت و احيای بناهای تاريخی 2 سال شامل 8 نيمسال 17 هفته ای می باشد.
دروس عمومی 23 واحد (جدول شماره 1)
دروس پايه 23 واحد (جدول شماره 2)
دروس اصلی 42 واحد (جدول شماره 3)
دروس تخصصی 55 واحد (جدول شماره 4 با احتساب 6 واحد پروژه نهايی)
علاوه بر نکاتی که در مقدمه به آنها اشاره شده در ضرورت و اهميت دوره کارشناسی مرمت و احيای بناهای تاريخی بايد به اين نکته مهم اشاره کرد که وجود هزاران بنا و مجموعه و بافت تاريخی مهم و ارزشمند در کشور و توجه روز افزون جامعه به اهميت اين شواهد ارزنده در عرصه زندگی امروز و نقش موثری که دولت براي اين ميراث عظيم در برنامه های رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کشور قائل است. حضور کارشناسان و متخصصين آشنا به شيوه های پيشرفته مطالعه و مرمت احيای اين آثار را امری ضروری ساخته است و تربيت نيروهای متعهد و متخصص جز از طريق آموزش سطوح عالی و مستمر و فرهنگ ساز ميسر نيست.

رشته ی خوبی است. اگر در این رشته مشغول به تحصیل یا فعالیت هستید در صورتی که توضیحاتی لازم است در قسمت نظرات بگذارید تا علاقه مندان بیشتر آشنا شوند.


برچست ها :